Hyvä osallistuja

A-klinikkasäätiön tuottaman Puheeksioton perusteet -verkkokurssin tavoitteena on alkoholin riskikäytön tunnistaminen. Kurssi on helppo ja nopea tapa vahvistaa omaa osaamista puheeksioton toteuttamisessa. Kurssi on suunnattu perusterveydenhuollon ammattilaisille, alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaaville ja opiskelijoille.
Ilmainen kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä. Ryhmän esimies tai yhteyshenkilö voi tilata tunnukset, kun organisaatiossa on tehty päätös kurssituksesta. Kurssiin sisältyy lopputentti ja kurssin suorittaneet saavat todistukset.
Etusivun kuva
  1. Miten puheeksiotto edistää työtäsi? Kaikkien asiakkaiden kohdalla päihteet kannattaa ottaa puheeksi, koska ei ole mitään muuta keinoa selvittää, juoko asiakas liikaa alkoholia.
  2. Miten puheeksiotto hyödyttää asiakasta? Jos asiakas osoittautuu riskikäyttäjäksi, häntä kannustetaan ja ohjataan oivaltamaan, että liian runsaalla alkoholinkäytöllä voi olla suora yhteys hänen sairauksiinsa tai ongelmiinsa. Silloin hänellä on mahdollisuus ottaa kokonaisvaltainen vastuu tilanteestaan.
  3. Miksi puheeksiotto kannattaa? Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on hyvin vahva näyttö siitä, että varhain todettu alkoholin riskikäyttö ja siihen kohdennettu neuvonta on erittäin hyödyllistä. Hyöty kestää useamman vuoden.

Kumppanit A-klinikkasäätiön tuottamaa palvelua rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Toimintamallia kehitettiin aluksi hankkeena, jolloin RAY:n ohella oli rahoittajana Oy H. Lundbeck Ab ja kehittäjäkumppaneina Kotkan ja Pyhtään perusterveydenhuollot.

  • Yhteistyökumppanit / Lundbeck